Назад

Кметът на София участва във форум за разширяване на сратегиите за гражданско участие в Дунавския регион

"В глобален план изпълнението на Дунавската стратегия трябва да превърне региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри възможности за работа, чиста природа и богат културен живот. Фокусът е в сътрудничеството и оползотворяването на общите възможности като например доизграждане на транспортни връзки, намаляване на замърсяването и опасността от наводнения, ограничаване на зависимостта от доставчиците на енергия, справяне с демографските промени и др." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на форума за разширяване на сратегиите за гражданско участие в Дунавския регион. Организатор е Форум гражданско участие.

София се нареди на второ място в класацията "Европейски градове и региони на бъдещето – 2018/2019 г." в категорията Големи градове на бъдещето по критерия Ефективност на разходите и е в Топ 10 на Източноевропейските региони на бъдещето. "Гражданското участие и включването на професионалните общности, науката и бизнеса в процесите на вземане на решения за града е един от основните принципи, които ръководят работата ни" – посочи кметът на София. Тя съобщи, че "са създадени няколко консултативни съвета към кмета, а именно по Бизнес и инвестиции, по Наука, иновации и технологии, Младежки консултативен съвет, Съвет по туризъм. Това са форуми, на които дискутираме важните за града проекти и насоки за бъдещо развитие и секторни политики."

Специална програма за развитие на гражданския сектор – Програма "Европа", по която до момента сме подкрепили 446 неправителствени организации с 283 проекта. Столична община изпълнява и проект, финансиран по Програма „Дунав“ с наименование „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион" (New Generation Skills). Благодарение на проекта бе разкрита лаборатория за иновации с цел развиване уменията на младите хора за иновации и предприемачество. За разработката на проектното предложение Столична община си партнира с проектен консорциум, обединяващ 12 партньора от 7 различни европейски страни: Австрия, Словения, Чехия, Унгария, България, Румъния и Сърбия, с водещ партньор Будапеща.