Назад

Кметът на София проведе среща с председателя на Държавната агенция за закрила на детето

В Столичната община се състоя работна среща между председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и кметa на София Йорданка Фандъкова. На срещата бяха обсъдени съвместни инициативи в социалната сфера като отбелязването на 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и съпътстващи инициативи през 2019 г. по предложение на д-р Лилова.  

Кметът Фандъкова подкрепи усилията на председателя на ДАЗД, в контекста на направеното в последната година. Приоритет в работата на ДАЗД е и бъдещата Национална стратегия за детето с програмен период 2019 – 2030 година.

Кметът Фандъкова посочи, че Столична община има ясни приоритети в областта на социалната сфера, София развива над 80 социални услуги за деца и възрастни, а от миналата година е факт и Споразумение за сътрудничество с 26, работещи на територията на общината, неправителствени организации в социалната сфера.