Назад

Съвместно обучение в Преходното жилище „Делфини” и в Защитени жилища „Светлина за нас“ и „Бъдеще за нас” с Фондация „Инициатива за здраве”

На 14.02.2019 г. в Преходното жилище „Делфини” и в Защитени жилища „Светлина за нас“ и „Бъдеще за нас” се проведе съвместно обучение с Фондация „Инициатива за здраве”. Цел на мероприятието бе повишаване информираността при настанените младежи относно семейното планиране.

Младежите взеха активно участие в беседата. След нея с желание се включиха в артателие за изработване на картички с пожелания към техните близки.