Назад

„Топлофикация София“ ЕАД започна да възстановява суми от намалената цена на топлинната енергия

„Топлофикация София“ ЕАД започна да възстановява на своите клиенти сумите от ретроактивното намаление на цената на природния газ и съответното намаление на цената на топлинната енергия за периода 07.2019 г. – 03.2020 г.

В сметките на всички потребители за м. юни 2020 г., независимо дали са на реален месечен отчет, на прогнозно потребление с годишно изравнение или заплащат на равни месечни вноски, е извършено прихващане на сумите.

За същия месец (юни 2020 г.) остава месечната такса за дялово разпределение, която не влиза в цената на топлинната енергия и следователно няма да бъде прихващана.

„Изчислихме сумите за връщане на всички наши клиенти и започнахме да ги възстановяваме с юнските сметки за топла вода, за да могат хората по-бързо да се възползват от намалението на цената на топлинната енергия“ – коментираха от „Топлофикация София“ ЕАД.

Съгласно решението на КЕВР, конкретните суми за възстановяване се отнасят за периода 07.2019 г. 03.2020 г. Според предписанието на регулатора сумата за възстановяване на всяка месечна фактура за топлинна енергия в посочения период се изчислява по следната формула:

Сума за възстановяване = (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по старата цена) – (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по новата цена)


Пример:

> Стара цена: 95,64 лв. за 1 MWh
> Нова цена: 85,07 лв. за 1 MWh
> Имаме месечна фактура за топлинна енергия с количество 3,276 MWh на стойност 313,32 лв.
> Сумата за възстановяване за съответния месец е: (3,276 х 95,64) – (3,276 х 85,07) = 313,32 – 278, 69 = 34,63 лв.

След извършеното първо прихващане с юнската сметка клиентите ще могат да видят на отделен ред в месечното съобщение каква сума остава за възстановяване.


Пример:

Ако общо за даден топлоснабден имот трябва да бъдат възстановени 120 лева и от тях вече са прихванати с юнската сметка 24 лв., то в реда „Сума за възстановяване чрез прихващане за периода 07.2019 г. – 03.2020 г.“ ще фигурират 96 лв.


Усвояването ще се извършва всеки следващ месец до изчерпване на цялата преизчислена сума, отнасяща се за всеки конкретен имот.

Съгласно действащата нормативна уредба (ЗИД на ЗЕ), сумите за възстановяване от ретроактивното намаление на цената на природния газ, ще бъдат прихващани от бъдещи месечни сметки за топлинна енергия, както и от Общата фактура и изравнителните сметки  по описания начин. На лицата, които са загубили качеството на клиент и не дължат суми за топлинна енергия, възстановяването на разликата ще се извършва въз основа на писмено заявление с посочена банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.

Пресцентър „Топлофикация София“ ЕАД