Назад

Три екипа ще разработват концепции за развитието на Централна баня

Три екипа ще разработват концепции за развитието на Централна баня. Това каза главният архитект на София Здравко Здравков. Целта на конкурса е да предложи концепция за развитието на северното и  източното крило на Централна баня. Конкурсът се провежда по  нареждане на кмета Йорданка Фандъкова, а организацията и  изпълнението  са  възложени на ОП „Софпроект“. 

Предложения подадоха четири български и чуждестранни обединения, като всяко от тях представи своя екип, метод на работа, резюме на концепция, бизнес план и модел.

В периода от 6 до 12 юли комисия в 15-членен състав разгледа подробно кандидатурите и оцени качествата им, както и заявения капацитет на екипите да изпълнят задачата. Крайната оценка на всеки участник е комплексна и се формира въз основа на следните критерии: Професионален и специфичен опит на екипа – максимум 10 т.; Предложен метод на работа – максимум 20 т.; Резюме на концепция – максимум 35 т.; Резюме и съдържание на бизнес план и бизнес модел – максимум 30 т.; Допълнителни предложения – максимум 5 точки. Максималният общ брой точки, който може да получи един участник, е 100.

Предложенията на участниците са оценени и класирани спрямо получения брой точки, както следва:

Първо място – Екип „Софийски терми“ получава 93,80 точки

Второ място – Обединение „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” ООД – 82,68 точки

Tрето място – Гражданско сдружение "Историческа баня" – 70,63 точки

Четвърто място – Сдружение "План за Централна Минерална Баня" – 48,57 тoчки.

Предложенията на всички участници, както и аргументацията и препоръките на комисията вече са публикувани на интернет страницата https://sofproect.com/portfolio/banya/

Във втория етап на конкурса продължават трите екипа, които са получили най-голям брой точки. Това са: Екип „Софийски терми“, „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” ООД и Гражданско сдружение "Историческа баня". Те ще бъдат поканени да сключат договор с Общинско предприятие “Софпроект – ОГП”, за да разработят задълбочено и в детайл своите концепции, бизнес план и модел и да представят предложенията си публично. Всеки от трите екипа ще получи възнаграждение в размер на 10 000 лева.

На финала Столична община ще придобие разработените концепции и ще има право да избере една от тях за реализация, да комбинира елементи от отделните разработки, да покани един или няколко експерти от екипите за последващи действия по реализацията.