Назад

Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – I етап – ул. „Антон Кецкаров"


На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 10 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти (съгласно действащ регулационен план на м. "Модерно предградие“, одобрен със Заповед № РД-09-50-337/23.06.1997 г. на гл. архитект на София и Заповед № РД-09-50414/23.07.1998 г. на гл. архитект на София  – за ОФГ, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС) във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – I етап – ул. „Антон Кецкаров".

 

Заповед № СОА20-РД40-54/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-55/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-56/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-57/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-58/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-59/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-60/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-61/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-62/13.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-63/13.08.2020 г.