Назад

Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Народен герой“ от ул. „Любляна“ до бул. „Цар Борис III“, район „Овча купел“, гр. София


На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Народен герой“ от ул. „Любляна“ до бул. „Цар Борис III“, район „Овча купел“, гр. София.


Заповед № СОА20-РД40-48/01.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-49/01.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-50/01.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-51/01.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-52/01.08.2020 г.