Назад

Организация на движенето за изследване качеството на атмосферния въздух в района на град София

От 08.00 часа на 23.03.2018 г. до 20.00 часа на 06.04.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Дякон Игнатий”, в частта до кръстовището с ул. „Аксаков”, за разполагане на мобилната лаборатория.