Назад

Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

Във връзка със заснемане на рекламен клип  от 12.00 часа до 15.00 часа на 8 февруари  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства извън местата „служебен абонамент“  на ул. „Янко Софийски войвода“ между ул. „Криволак“ и ул. „Миджур“ – 9 места за паркиране.