Назад

Организация на движението за изграждане на дъждовна канализация в с. Желява

От 24.11.2018 г. до 14.01.2019 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Васил Левски“ между ул. „Герена“ и ул. „Стоян Мечката“ в с. Желява.

За периода от 04.30 часа на 24.11.2018 г. до 24.00 часа на 14.01.2019 г. се въвеждат следните промени в организацията на движение:

- скъсявава се автобусна линия № 118 в с. Желява до кръстовище ул. "Васил Левски"/ул. "Герена"/ул. "Александър Стамболийски", като:

- съществуващата спирка с код 2771 УЛ. ГЕРЕНА става крайна спирка за маршрута;

- съществуващата спирка с код 2772 УЛ. ГЕРЕНА става начална спирка за маршрута.

Закрива се спирка с код 2773 СЕЛО ЖЕЛЯВА.