Назад

Организация на движението за осигуряване на временна автобусна линия до „Новата гора на София“

На 10.11.2018 г. и 11.11.2018 г., за събота и неделя, се организира движение на временна автобусна линия № 56А. Тя ще се движи по маршрут: от спирка “Метростанция "Вардар” (за автобусни линии №№ 45 и 56 и разположена на ул. “Булина ливада”) по маршрута на автобусна линия № 56 до кръстовището на ул. “Траян Тенев” с ул. “Хармония” (митницата в кв. „Суходол“) и наляво по ул. “Хармония” до отклонението за сметището при кв. „Суходол“.

Линията ще обслужва спирки:

- начална/крайна “Метростанция "Вардар” за автобусни линии № 56 и № 45;

- “Ж.к. "Западен парк” за автобусна линия № 56;

- “Околовръстен път” за автобусна линия № 56;

- Крайна/начална – “Новата гора на София ("Суходол")” на мястото на залесяването.

Часове на тръгване от началните спирки:

- “Метростанция "Вардар” – 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00 часа;

- “Новата гора на София ("Суходол")” – 10:10, 11:40, 13:10, 14:40 и 16:00 часа.