Назад

Организация на движението за подмяна на водопровод

От 0.00 часа на 26.03.2018 г. до 24.00 часа на 05.04.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. “Захари Круша" 4 от бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов“ до ул. “Яков Крайков“, като се осигури пропускане на живущите в района и на превозни средства със специален режим на движение.

Това се налага във връзка с подмяна на уличен водопровод.