Назад

Йоана Христова

 

 

Йоана Христова

заместник-кмет
по направление „Зелена система, екология и земеползване”

 

Дата на раждане: 17 март 1978 г.
Образование:  
2012 г. - 2013 г. Специализация - Магистър по управление на европейски фондове,
Европейска Академия за Данъци, Икономика и Право - Берлин, Германия
01.2012 г. - 02.2012 г. Специализация – Програма по мениджмънт за висши ръководни кадри,
Административен Колеж на Индия - Хайдерабад, Индия
05.2008 г. - 06.2008 г. Специализация – Политики за управление на околната среда,
Национален Институт за Развитие на Човешките Ресурси в Областта на Околната Среда – Сеул, Южна Корея
2000 г. - 2001 г. Магистър по икономика - Международен бизнес и мениджмънт,
Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ - Свищов, България
1996 г. - 2000 г. Бакалавър - Международни икономически отношения,
Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ - Свищов, България
1997 г. - 1999 г. Сертификат – Валутен и митнически контрол,
Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ - Свищов, България
Чужди езици: Френски език, Английски език
Професионален опит:  
01.2017 - Заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община

05. 2016 - 01.2017

Основател на консултантска фирма “Ай Ви Проджект Груп” ЕООД, София, България
03.2016 г. - 05.2015 г. Началник отдел „Териториално звено - София“, Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда", Министерство на околната среда и водите, София, България
04.2013 г. - 09.2014 г. Заместник-председател на Борда на директорите; ФЛАГ – Фонд за органите на местно самоуправление в България,  София, България
10.2009 г. - 03.2014 г. Директор дирекция ”Фондове на Европейския съюз за околна среда“, междинно звено на Оперативна програма  “Околна среда 2007-2013”, Министерство на околната среда и водите, София, България
10.2002 г. - 10.2009 г. Национален координатор за България; Европейска агенция по околна среда, Копенхаген, Дания
01.2002 г. - 10.2009 г. Началник отдел „Международна дейност“, Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите, София, България
01.2001 г. - 01.2002 г. Експерт в отдел "Стратегия, предприсъединителни програми и проекти", Министерство на околната среда и водите, София, България
02.2000 г. - 01.2001 г. Технически сътрудник в отдел "Стратегия, предприсъединителни програми и проекти", Министерство на околната среда и водите, София, България
01.1999 г. - 02.2000 г. Експерт, Мanagement and business machine /M&BM/ ltd – Ловеч, България