Назад

Владимир Данаилов

 

 

     
     ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ

     заместник-кмет
     по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
2011 – 2012 г.      Американски университет в България
     Магистър по "Бизнес администрация"
1999 – 2003 г.      Технически университет, София
     Бакалавър по "Индустриален мениджмънт"
   
ЕЗИЦИ:      Английски език
   
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:  
01.2020 г.      Заместник-кмет по направление
     "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'' на Столична община
2016 – 2019 г.      Главен изпълнителен директор 
     Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)
2016 – 2016 г.      Началник-отдел "Инвестиционен анализ" 
     Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)
2013 – 2016 г.      Съосновател и мениджър Бизнес развитие 
     "Конкорд Нитуеър" ООД, София
2013 – 2015 г.      Изпълнителен директор
     "Хармъни Нейлс", Букурещ, Румъния
2009 – 2012 г.      Бизнес развитие САЩ и Европа
     "Яна" АД България / КТГ Виетнам
2007 – 2009 г.      Завеждащ отдел продажби и маркетинг
     "Булкат Инвест" ООД, София.