Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Проект "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR)
От м. септември 2019 г. Столична община изпълнява проект "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони" (CITIES4CSR), финансиран по Програма УРБАКТ III ...

Проект "Хранителна вълнà – овластяване на градската младеж за климата” (Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action)
От м. декември 2019 г. Столична община е партньор в проект „Хранителна вълнà – овластяване на градската младеж за климата”, финансиран по Програма DEAR ...

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“
От началото на месец юни Столична община изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сград – SHEERenov“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“ ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост, за 2020 г.
...

Назад

Проекти, финансирани по Оперативни и национални програми и по Общностни програми на Европейския съюз и други инициативи

Документа включва: Приключили проекти, финансирани от Общностни програми на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти, финансирани от други инициативи на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Национални програми, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Общностни програми на ЕС, Проектив процес на изпъленение, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от други инициативи на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Национални програми