Назад

Детска градина № 128 "Феникс", район "Красна поляна"

Обява за провеждане на конкурс по документи за фирми и физически лица за допълнителни педагогически дейности, които не са дейности на ДГ № 128 "Феникс" за учебната 2017-2018 г.