Заглавие Дата на публикуване
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Правно обслужване“ 13.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт, 2 раб. места, в дирекция „Европейски програми и проекти” към направление „Инвестиции и строителство” при Столична община 13.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура”, направление „Транспорт и транспортни комуникации” при Столична община 13.06.2019
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността секретар на МКППМН 11.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община 10.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове“ към дирекция „Общинска собственост”, направление „Законност, координация и контрол“ при Столична община 06.06.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 31.05.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Процедури и договори” към дирекция „Правно-нормативно обслужване“, направление „Законност, координация и контрол” при Столична община 28.05.2019