Назад

Детска градина № 134 "Любопитко", район "Красно село"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за осъщяствяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 134 за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 134:
приложна дейност, английски език.