Назад

Детска градина № 153 „Света Троица”, район "Илинден"

Обява относно удължаване срока за прием на документи за избор на фирми и физически лица за осъществяване на допълнителни образователни дейности в детското заведение.