Назад

Детска градина № 158 „Зора”, район "Илинден"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 158 за учебната година 2017/2018 година.