Назад

Детска градина № 162 „Вихрогонче”, район "Красно село"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за фирми и физически лица за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 162 "Вихрогонче" за учебната 2017/2018 година.