Назад

Детска градина № 167 „Малкият принц”, район "Триадица"

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) в ДГ №167 "Малкият принц" за учебните 2017/2020 г.