Назад

Детска градина № 23 „Здраве”, район "Изгрев"

Обява за удължаване срока за приемане на документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за предучилищното образование за учебната 2017/2018 г.