Назад

Детска градина № 58 „Слънчево утро”, район "Кремиковци"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за предучилищното образование за учебните 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г.