Назад

Детска градина № 67 „Чучулига”, район "Красно село"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 67 „Чучулига” за учебната 2017/2018 г.