Назад

Детска градина № 99 „Брезичка”, район "Красно село"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 99 „Брезичка” за уч. 2017/2018 г., уч. 2018/2019г., за уч. 2019/2020 г.