Назад

Протокол № 1 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища


Протокол № 1 от 06.06.2019 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-184/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища.