Назад

Детска градина № 1, район "Възраждане"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическото взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 1:
английски език, спортни танци