Биографични данни

 

Йорданка Асенова Фандъкова
Кмет на Столична община

Дата на раждане:

12.04.1962 г. в гр.Самоков

Образование:

35-та руска езикова гимназия - София,
СУ "Св. Климент Охридски" - специалност - руска филология

Професионална кариера:

 

от 1985 – 1995 г.

учител в 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" - София;

от 1998 – 2005 г.

директор на 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" - София;

от 2005 – 2009 г.

заместник-кмет в Столичната община по образование, култура, спорт и превенции на зависимости;

2009 г.

депутат в 41-то Народно събрание;

2009 г.

министър на образованието, младежта и науката;

от 23.11.2009 г.

кмет на Столичната община.

Допълнителни
квалификации:

Институт "А. С. Пушкин" в Москва-учител II-ри клас квалификация;
Бизнес – администрация;
Програма на МОН и Френския културен институт-директор – обучител;
Мениджмънт в образованието по проект на МОН, Гьоте институт и Културконтакт – Австрия;
Българско училище за политики.

Семейно положение:

омъжена
една дъщеря

Езици:

английски
руски

Участие в проекти:

"Индекс за приобщаване" - за работа с деца с увреждания.
"Демократично училище" на Гьоте Институт-София и бюро за образователни проекти k.education на правителствената агенция КултурКонтакт - Австрия по поръчение на МОН - Република България.

Управленска програма

 

Уважаеми съграждани,

Преди шест години получих Вашето доверие. За изтеклите години с Вас и моя екип успяхме да постигнем видими резултати за София и Столична община.

Построихме нови 21 км метро, които осигуриха бързо и удобно пътуване на 350 хил. души дневно, намаляваме на трафика и на вредните емисии в много райони на Столична община. Успоредно с това извършихме голяма модернизация на градския транспорт – подменихме над 220 автобуса, тролея и трамвая, и продължаваме да подобряваме обществения транспорт.

Успяхме да обновим над 130 км от най-натоварените улици и булеварди и да построим 5 кръстовища на две нива. Ремонтирахме много пешеходни зони и изграждаме веломрежа, за да насърчим този тип придвижване в града. Подобрихме значително транспортните артерии и достъпността до градската среда.

Започнахме системната грижа за парковете и зелените площи. Сега София е много по-зелена – с 19 възстановени парка и градини, 3 500 нови дървета по натоварените улици, 900 дка залесени гори.

Разкриваме археологическото наследство на древна Сердика и подкрепяме творците, които развиват свободния дух на града. Успяхме да създадем нови музеи и сцени на открито за изкуство и култура.

За децата осигурихме допълнителни 13 200 места в 80 нови детски градини. Построихме 3 нови училища и създадохме центрове за защита на деца без родители и със специални потребности.

Подкрепяме хората в неравностойно положение.

Инвестирахме в нова медицинска апаратура за общинските болници.

Разрешихме за десетилетия напред въпроса с почистването, като построихме най-модерния завод за преработка на отпадъци на Балканите.

Въвеждаме новите технологии в управлението на града – за повече сигурност, превенция и контрол. В системата ни за видеонаблюдение вече са включени над 300 обекта.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, кмет на Столична община

Управленска програма на Йорданка Фандъкова кмет на Столична община за 2015 - 2019 година