Назад

Детска градина № 100 "Акад. Пенчо Райов", район "Оборище"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 100 "Акад. Пенчо Райов".

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 100:
английски език, танцова култура.