Назад

Детска градина № 107 „Бон-бон”, район "Красно село"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 107 "Бон-бон" за учебната 2017/2018 година.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 107 „Бон-бон” за: английски език.