Назад

Детска градина № 110 "Слънчева мечта", район "Подуяне"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 110:
английски език, оздравителна гимнастика.