Назад

Детска градина № 111 „Корабче”, район "Лозенец"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градина № 111 „Корабче”

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 111 „Изгрев“ за: английски език