Назад

Детска градина № 121, район "Нови Искър"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 121.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 121:
английски език, изобразителни дейности, футбол, модерни, народни и латино танци.