Назад

Детска градина № 14 "Карлсон", район "Младост"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 14:
логопедична работа с деца.