Назад

Детска градина № 145 „Българка”, район "Красно село"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 145 „Българка“ за учебната 2017/2018 година.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 145 „Българка” за: народни танци.