Назад

Детска градина № 166 „Веселушка” - район "Лозенец"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 166 „Веселушка” за учебните 2017/2018; 2018/2019 и 2019/2020 години.