Назад

Детска градина № 169 „Коледарче”, район "Красна поляна"

Обява относно удължаване срока за приемане на документи за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 169 "Коледарче"

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 169 „Коледарче” за: вокално пеене.