Назад

Детска градина № 169 "Коледарче", район "Красна поляна"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 169 за:
английски език, футбол, плуване, вокално пеене, модерни танци, народни танци.