Назад

Детска градина № 17 „Мечо Пух”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност в Детска градина № 17.

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 17 „Мечо Пух” за: английски език