Назад

Детска градина № 171 "Свобода", район "Надежда"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 171 "Свобода" извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 171 за:
танци, английски език, йога за деца, футбол, философия за деца, плуване.