Назад

Детска градина № 171 „Свобода”, район "Надежда"

Обява относно удължаване на срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 171 "Свобода" извън основните форми на педагогически взаимодействие за учебната  2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 171 „Свобода“ за: философия за деца