Назад

Детска градина № 18 „Детски свят”, район "Средец"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 18 „Детски свят“ за: английски език, логопед.