Назад

Детска градина № 186 „Деница”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на дейности извън държавните образователни стандарти за предучилищно образование  №  186 „Деница”.