Назад

Детска градина № 195 "Братя Мормареви", район "Оборище"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2017/2018 година.

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 195 за:
плуване.