Назад

Детска градина № 29 „Слънце”, район "Изгрев"

Обява за конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) като образователни услуги извън наредба 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование за учебната 2017/2018 г.