Назад

Детска градина № 38 „Дора Габе”, район "Надежда"

Обява – поради технически причини ДГ № 38 „Дора Габе” удължава срока за подаване на документи за провеждане на конкурс по документи.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 38 „Дора Габе” за: английски език.