Назад

Детска градина № 40 „Проф. Г. Агнушев”, район "Триадица"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за предоставяне на допълнителни образователни дейности

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 40 „Проф. Г. Агнушев” за: таекуон-до, художествена гимнастка, английски език, футбол, пластични изкуства за деца