Назад

Детска градина № 42 „Чайка”, район "Връбница"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държявните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.