Назад

Детска градина № 45 „Алиса”, район "Сердика"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 година.